RAJAVIESTI


RAJAVARTIOLAITOKSEN HENKILÖSTÖJÄRJESTÖN RTU:N AMMATTILEHTI
Rajaviesti


Rajavartiolaitoksen työntekijät tekevät
arvokasta työtä meidän kaikkien turvallisuuden hyväksi maamme kaikilla rajoilla, niin maalla, merellä kuin ilmassa.
Yleismaailmallisen tilanteen epävakaus ja kansainvälisen rikollisuuden leviäminen asettaa heidän työnsä entistäkin tärkeämpään asemaan.
 
Rajaviesti-lehti käsittelee 
rajavartiolaitoksen työtekijöiden ammatin kehittämistä, koulutusta, työturvallisuutta sekä muita työnkuvaan liittyviä asioita. 

Rajaviestissä esitellään 
rajanvartioinnissa käytettävää teknistä välineistöä ja kalustoa, sekä käsitellään muita rajaseudun elämänmenoon liittyviä asioita.
 
Rajaviestin jakelu
• Rajaturvallisuusunionin kaikki jäsenet
• Rajavartiolaitos, esikunta
• Rajavartiostot, merivartiostot
• Vartiolentolaivue
• Raja- ja merivartiokoulu
• Rajavartioasemat
• Raja-asemat
• Rajanvartiointityöhön liittyvät sidosryhmät
• Sisäasiainministeriö, poliisiosasto
• Tullilaitos
• Kaikki ilmoittajat
• Suomen Eduskunta, kaikki kansanedustajat

UUSIN LEHTI
Rajaviesti 2/2024

Rajaviesti 2/2024

Edustajakokous merellisessä ympäristössä
Seniorit Englannin kanavilla
Suo siellä - Vetelä täällä

Lue lehti tästä linkistä!


Kaikki lehdet löydät LEHDET-sivulta

Yhteistyössä

Henkivakuutus kuntoon

Rajaturvallisuusunioni
Kotisivut yrityksille ja yhdistyksille tekee Kaakon Nettipalvelu Oy
Ylös